Joachim Gnilka
MÁRKA fordítás alapjául szolgáló mû címe:
Joachim Gnilka: Das Evangelium nach Markus (Benziger Verlag, 1994.)


Fordította: Turay Alfréd

Lektorálta és szerkesztette:
Bálint Erzsébet és Török Beáta


Web-változatot szerkesztette:
Küsmõdi Attila
Elõszó
Bevezetés
Tartalomjegyzék
Bibliográfia