Amikor Cssi Sung a Han folyótól északra elterülő vidékre jutott, zöldséges kertjében dolgozó öreg embert látott, aki öntöző árkokat ásott. Maga szállott le kútjába, és karjaiban egy edény vizet hozott fel, amelyet kiöntött. A végletekig fáradt, mégis kevés eredménnyel.

Cssi Sung szólott: ,,Van egy olyan berendezés, amelynek segítségével egy nap száz árkot is meg lehet tölteni vízzel. Kevés fáradtsággal így sokat lehet elérni. Nem alkalmaznál te is ilyen szerkezetet?''

A kertész felemelkedett, ránézett és így válaszolt: ,,Mi lenne ez a szerkezet?''

Cssi Sung így felelt: ,,Veszünk egy fa emelőt, amely hátul meg van terhelve és elöl könnyű. Ezzel úgy lehet vizet merni, hőgy csak úgy buzog. Ezt nevezzük gémeskútnak.''

Az öreg erre megharagudott, és nevetve így szólott: ,,A tanítóm így tanított: aki gépet használ, minden ügyét gépszerűen intézi, az ilyen ember gépszívet kap. Akinek meg gépszív dobog a keblében, annak számára minden egyszerű, romlatlan gondolat veszendőbe megy. Akinél pedig a tiszta gondolat elvész, az bizonytalanná válik szellemi indítékaiban. A szellemi indítékokban való bizonytalanság pedig valami olyasmi, ami az igazi értelemmel nem fér meg. Nemhogy ily dolgokat nem ismerek, de szégyelném ezek alkalmazását.''

Forrás: Werner Heisenberg: A mai fizika világképe


dugo@szepi.hu