Prohászka Ottokár:

,,Salve Regina'', ez a köszöntés hangzik minden nyelven. A hívő lovagias középkor pajzsra emelte az ,,Úr szolgálóleányát'' s megadta neki a címet: ,,Regina'', ,,Fölséges Asszony''. Fölség ő tényleg lélekben, nemes, érintetlen erőben; Fölség koronás szépségében, mellyel a többi közül kiválik; nevezetesen pedig

a) Angyali Fölség; tiszta, szeplőtelen, ragyogó fénnyel átjárt; angyalarcok mosolya tükrözik rajta; angyalszárnyak zománca ragyog körülötte. A ,,diadema speciei'', a szépség koszorúzza. Bernadette látta a lourdes-i Szűzet, azóta elhalt szemeiben minden földi szépség! A szépség nagy, kiváló hatalmasság a világon. Van igazság, van jóság is, de az aligha győzne szépség nélkül. Ez érvényesül, ez hódít kellemben, gráciában; a ,,gratia'' ereje van a Szűzben. Hódító erő, előtte térdre hull mindenki. Nem az az erőtlen szépség, mely azt mondja: ,,In mir ist keine Kraft, nur Schönheit''. Tota pulchra es, electa ut sol!

b) Apostoli Fölség; buzgó, lelkeket szerető és mentő hatalom, ki az Istenért lánggal égett; egy sem úgy, mint ő! Szent István apostoli Fölség lett, de ő csak az apostolok nyomán járt; de az apostolok maguk az apostoli erőt ott a Sion hegyén, a Szent Szűzzel való imában nyerték. Az apostolok koronája a tüzes nyelv, az a tűz, melyet a Szentlélek gyujt, s mi így gondoljuk, hogy ez a tűz pünkösdnapján a Szent Szűz szép fejére szállt alá, s onnét verődött szét a tizenkettőre. Mint a napsugár, mikor a tükörre vetődik s ott megtörik s tört sugarainak szivárványos sziporkázásával bomlik szét. Hol keressük hát az apostoli Fölséget? Akire leszáll a Lélek, s akit a kegyelem szivárványos koronájával megkoronázott, az ő!

c) Vértanúi Fölség. A vér azáltal lett nemes és királyi, hogy harcokon folyt, sebhelyekből szivárgott a nagy, szent ügyért, a nemzetért, a gyöngékért. A királynak oda kell adni életét nemzetéért; akkor lesz igazán király, ha az áldozat dicsfénye vegyül bele koronája ragyogásába. A Szent Szűz vértanúi Fölség: Regina martyrum; Salve virgo gloriosa, martyrumque prima rosa! Ez a vérpiros lélek, mely hét tőrrel van átdöfve, hogy fájdalmában sokak édesanyjává legyen! Ez a fölséges asszony a mi asszonyunk. Ezt állítja elénk s emeli trónra maga az Úr; fölkente; adott neki hatalmat. Prospere procede et regna! Hódíts s uralkodjál!

Salve Regina! hódolunk, mert hatalmad meghódított. Hódolunk az angyali, az apostoli, a vértanúi Fölségnek.


dugo@szepi.hu