I. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.

II. Családjaiknak megadom a békét.

III. Minden bánatukban megvigasztalom őket.

IV. Életükben s különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.

V. Minden vállalkozásukat megáldom.

VI. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és végnélküli tengerét.

VII. A lanyha lelkek gyorsan buzgókká lesznek.

VIII. A buzgó lelkek hamar nagy tökéletességre jutnak.

IX. Megáldom házaikat, hol Szívem képét kifüggesztik.

X. Megadom a papoknak a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megtérítsék.

XI. Azok neveit, akik ez ájtatosságot terjesztik, szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm.

XII. Jézus Szíve nagyígérete: Mindazok, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak meg szentségek nélkül.


dugo@szepi.hu