Ablonczy Margit:

Hogy van egy ellenséged? Nagyon sokarcú, ezért jó, ha felkészülsz vele szemben. Hogyan is? Úgy, hogy leleplezed. Mert tulajdonképpen barátnak tünteti fel magát. Vagy még jobban szeretné, ha bagatellizálnád, s azt hinnéd, nincs is.

Ősi ellenségünkre gondolok. Tanulságos végiggondolnunk a Bibliában előforduló neveit, hogy felismerjük idejében kísértéseit, védve legyünk hátbatámadásai ellen.

Legtöbbször SÁTÁN-nak nevezi a Szentírás, ami annyit jelent: VÁDLÓ. Többször történetben is előfordul ez: Jóbnál (Jób 1,10) és Jósua főpap látomásában (Zak 3,1).

A vádaskodás Isten előtt és szívünkön belül egyaránt. Sokszor okkal, sokszor ok nélkül - de ha becsapódsz általa, nagyon megkeserít. Saját szájadon kijövő, Isten ellen forduló vádaskodás is elsodorhat.

A görög szó: DIABOLOSZ, a másik (ördöggel szoktuk fordítani), mely azt jelenti: SZÉTDOBÁLÓ. Ez a másik név hasonlóképpen nagyon gyakori. Ahogyan Isten közösséget teremt, úgy dobál szét az ördög. Úgy ugraszt szét közösségeket, embereket, barátságokat, szeretetkapcsolatokat.

Az ,,ŐSI KÍGYÓ'', aki a kívánság által kísértésbe vitte Ádámot és Évát, s aki azóta is mindent CSAKUGYAN-nal kérdez, s tesz bizonytalanná Isten szavában, a keresztény hitben. S visz el kívánságaink által Isten közeléből.

A ,,HAZUGSÁG ATYJA'' - ahogyan Jézus nevezi őt (Jn 8,44). Aki ellene áll az igazságnak, az a hazugsághoz tartozik. Aki hazudik, azt joga van vádolni Isten előtt. Vigyázzunk minden hazugsággal (nagyzolás, füllentés, hamis tanúbizonyság, stb.). Ő a ,,világ fejedelme'', mert levettetett, s nincs többé csak itt hatalma. De ezen a világon gazdaggá tehet (Lk 4,6), s a pénz által megkötözhet. Kezdettől az a célja, hogy az embereket félrevezesse (1Kor 7,5 és 1Tessz 3,5), sőt, kárhozatba döntse (1Jn 3,8-10).

Ő áll a pogányság bálványimádása és varázslása mögött (Csel 13,10), ellensége Istennek, az ördögök fejedelme, minden démonok fölött van (Mt 12,27).

,,LUCIFER'' - fényhozó volt lázadása előtt (Iz 14,12), de ma már csak ,,átváltoztatja magát világosság angyalává'' (2Kor 11,14), hogy ha lehet becsapja a választottakat is. Pontosan idézi a Biblia szavait, csak egy dolog hibádzik: nem a megfelelő helyen, s kiragadva az összefüggésből (lásd Jézus megkísértését: Mt 4,1-11). Ellene csak átfogóbb bibliaismerettel lehet győzni.

Csodákat tesz, hasonlóan, mint Krisztus, de ,,gyümölcséről meg lehet ismerni'': Mt 7,15-23 (!) azokat, akik ezt nem Krisztus Lelke által cselekszik. Az ,,ANTIKRISZTUS'' - aki nem csupán Krisztus elleni hatalom, hanem Krisztus helyébe lépni akaró hatalom, ugyanígy: ,,az ő eljövetele a Sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával!'' (2Tessz 2,9).

A nagy HITETŐ, aki mindent felhasznál (Jel 12,9), komoly intelligenciával rendelkezik. Sokkal hatalmasabb nálunk, s csak ellene, s ,,levegőbeli hatalmasságai'' ellen van harcunk, hogy felöltözzük a Lélek fegyverzetét (Ef 6,10-18). Nem véletlen, hogy a Jézus által tanított imádságban is így mondjuk mindig: ,,SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL!'' - mert folytonosan támad, s kiszolgáltatottak vagyunk, ha nem vagyunk Krisztusban.

,,Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan... A minden kegyelemnek Istene pedig, aki elhívott titeket a Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni...'' (1Pét 5,8-10)


dugo@szepi.hu