Pintér Zoltán:

Hol vagyunk? Mi ez a világ? Van-e értelme az életünknek, s ha igen, mi az? Mi az ember? Miből következik Isten jósága? Miért nem láthatjuk? Mi az a ,,valóság''? Miért ennyire igazságtalan az élet? Miért nem uralkodik Isten a világon? Miért nem hat oda (és ide) a Mindenható? Akkor miért mondják, hogy van Gondviselés? Most igazságos vagy irgalmas az Isten? Hogyan ,,végtelen''? Mi az a ,,szellem'', mi az a ,,lélek''? Hol lakik az Isten, s változtatja-e a helyét? Beavatkozik életünk s a világ dolgaiba, vagy nem? Ha nem, miért beszélünk csodákról?

Változik-fejlődik az Isten, vagy nem? Ha nem, hogyan rezonál a világ történéseire? Boldog-e az Isten? Lehet-e boldog, ha ,,lenéz''? Ha igen, akkor nem érzéketlen egy kicsit? Ami kezdetes, az véges is? Akkor a mennyországbeli életünk is? A Föld nevű bolygó egyenlő a Világgal? Más bolygókon is élhetnek civilizációk? Lesz-e (van-e) ember utáni fokozat? Véget ért-e az evolució? Mi az ,,idő''? Mi az, hogy ,,elmúlt''?

Honnan van a rossz, s miért domináns? Ugyan mit adhat egy teremtmény a Teremtőjének, s ugyan mit vehet el tőle? Mit csinál az Isten, ha nem teremt? Miből teremt? Van-e valami az Istenen kívül? Tényleg egyszeri aktus a teremtés? Ha folyamat, akkor az mit jelent? Mi az, hogy ,,istenképű''? Hozzá tartozik-e ehhez a teremteni-tudás? Ha nem, beszélhetünk-e istenképűségről? Mi az Isten lényege? Isten feltétel nélkül mindent ad-e? Lehetnek-e különbségek az Isten Világában? Mi lehet a különbség Teremtő és teremtményei között? Mindent ad-e a Mindentadó? Mi zajlik az Isten világában?

Ugyan mivel lehet kiérdemelni a ,,mennyországot''? Kapott tulajdonságokkal van- e értelme a ,,próbára tevés''-nek? Isten nem tudja, mit csinált? Csinálhat-e selejtet? Miért képtelenség a ,,pokol''? Valóban van-e ,,élő'' és ,,élettelen''? Az állatnak tényleg nincs lelke? Miért eszik egymást az állatok? S mi miért esszük őket? Biztos, hogy a növények nem rendelkeznek én-tudattal? Mi a különbség ,,szervetlen'' és ,,szerves'' anyag között?

Hány nép él a Földön? Közülük hány az Isten választottja? Ha mind, akkor hány ,,igaz hit'' van? Melyik egyház az ,,egyedül üdvözítő''? Ha nincs ilyen, melyik az értékesebb? Csak a keresztények üdvözülnek? A kereszténység előtt hány millió ember élt a Földön? S vele egy időben? Csak a római katolikus vallás gyakorlásával lehet istennektetsző életet élni? Felekezeten kívül is lehet? Jézus a zsidó egyházat vetette-e el, vagy mindenféle egyházat? Alapított-e egyházat, vagy nem? Ha nem, hogyan keletkezett ez? Vajon elvetné ezt is? Mi a jézusi egyház modellje? Mi a különbség hívek és hívők között? Hány hívő van?

Igaz-e, hogy aki ember, az tévedhet? S igaz-e, hogy a pápa ember? I.˙János Pált valóban a ,,gépezet'' ölte meg? A Péter-fillérekkel tényleg tőzsdéznek? Szét tudná-e kergetni Jézus a vatikáni kufárokat? Miért könnyebb az egyházért szenvedni, mint az egyháztól szenvedni? Hány katedrális igazol egy koldust? Ha tényleg ötmillió katolikus van Magyarországon, akkor miért nem állítjuk vissza közfelkiáltással az apostoli királyságot? Ha Galilei rehabilitálásához majdnem négyszáz évet kellett várni, akkor mennyit kell várni a relativitáselmélet elfogadásához? Miért jó a keresztény szellemű iskola, ha az összes régi kommunista olyanba járt? Ha tábori lelkészek vannak, akkor miért nincsenek nyilvánosházi lelkészek? A prostituáltaknak nincs joguk a lelki békéhez, csak a gyilkolást esküdő katonáknak? Miért szeretik annyira a gyerekek Jézust? Talán azért, mert nem foglalkozott gyermek- hitoktatással?

Hány boldog ember él a Földön? Hányan vágyódnak a boldogság után? Hányan érik el? A többinek mit ér az élete? Ha boldogságra termett, miért nem az? Mi a boldogtalanság oka? Mi a cselekedeteink valódi rugója? Mi a boldogság, s miben találhatjuk meg? Miért nem találjuk, holott keressük? Mi az élet, s ki vagyok én? Miért örököl kastélyt ez, s reumát amaz? Mi lesz a múlt felé irányuló vágyaimmal? Miért nem tudok kitűnni és miért nem tudok beolvadni? Miért van gazdag és szegény? Miért van fehér, fekete, vörös és sárga? Miért nem fog egyformán mindenki esze? Miért pattanásos ez, s miért szemüveges amaz? Miért erőszakos az egyik, s a másik miért sebezhető? Miért sovány ez, s a másik miért dagadt? Miért táncoslábú ez, miért botlábú az? Hogy lehet az egyik égimeszelő, a másik törpe?

Miért védtelen az ember, már az anyaméhben is? Miért fájdalmak közepette születik? Miért foganhat erőszakban, mámorban és véletlenül? Hogyan lehet nem várt, nem akart? Miért akkor és oda születik? Mitől lesz fiú vagy lány? Hogy születhet csonkán, bénán, vakon? Miért játszik gyerekkorában az egyik, s miért robotol a másik? Miért van gyerekszobája ennek, s miért a por az egyetlen játéka annak? Miért óvják az egyiket, a másik miért kiszolgáltatott? Miért marad sokáig gyermek ez, s amannak miért nem volt gyermekkora? Neki miért nem volt apja, neki miért volt három is?

Miért kísérik haza ezt a lányt, a másikat pedig sosem? Miért ízlelheti meg a csókot idejekorán ez, s miért szomjazik hiába amaz? Miért van aranyszőke haja ennek, miért nem annak? Miért tud lebarnulni ez, s miért fehérbőrű az? Miért veszti el idő előtt szüzességét az egyik, miért nem tudja elajándékozni a másik? Miért esik túl könnyen teherbe ő, ő pedig miért magtalan? Miért szül torzót a szűz, s miért van szerelemgyereke a kurvának? Miért a szépség a legnagyobb hatalom a földön? Miért mulandó a szépség, s a csúnyaság miért nem az?

Miért irtózik a természet az embertől? Miért repülnek el előlem a madarak? Miért szúr meg a szúnyog, miért mérgez a liliom? Miért nyel el a folyó, miért emészt el a tó? Miért mérges a gomba, s miért édes az ópium? Miért fal fel a cápa, miért visznek ki a partra a delfinek? Miért mar meg a kígyó, s miért nem bánt a gorilla? Miért adja életét értem a kutya, s a macska miért a házhoz hű? Miért nem tapos emberre a ló, miért öklel fel a bika? Miért reng a föld, miért pusztít a láva?

Miért nincs mindig igazi bűnös, s miért igazi mindig az áldozat? Miért van véres világbéke, miért vannak háborúk? Miért van bűnözés, s kik a bűnösök? Miért vannak betegségek, miért vannak temetők? Miért kell meghalni, s miért nem tudunk, ha akarunk? Miért kell hazudni, szabad-e hazudni?

Ide mered-e írni a saját kérdéseidet is? Vagy legalább gondolni? Hiszed- e, hogy van válasz minderre? Bízol abban, hogy ezt te is tudhatod? Van-e szemed, akarsz-e látni?

A világot látva mit érzel? Lehet ehhez az Istennek köze? Nem túl nevetséges az ősbűnt magunknak tulajdonítani? Mennyire tudja befolyásolni a világ sorsát a mai ember? Mennyire befolyásolhatta a kardfogú tigris elől menekülő ősember? Az ember megjelenése előtt hány százezer faj élt? Hol húzódik köztünk a határvonal? Szenved-e az állat, s fájdalommal szül-e? Pusztultak-e már az ember előtt élőlények, növények? Volt-e vulkánkitörés, szökőár?

Ki pusztított és miért? Ez a világ a mi világunk? A mi világunk az egész Világ? Ki alkotta ezt a részét? Igazi isten-e attól, hogy nekünk isten: Ki a mi Istenünk? Milyen lehet csak?

Innen kezdve jönnek a válaszok.

Forrás: ÉV 1996/8


dugo@szepi.hu