Ennek az imádságnak olasz eredetijét maga Kalazanci Szent József szerkesztette. Hő óhaja volt, hogy a Kegyes Iskolák tanítványai azt mindennap elmondják. Ezért gyakran és áhítattal imádkozd. Minden egyes elmondásáért 3oo napi búcsút nyerhetsz. Elnyerheted a teljes búcsút is, ha a ,,Koronát'' egy hónapon át naponkint elmondod, meggyónsz, megáldozol és valamelyik templomban imádkozol a Pápa őszentsége szándékára. A teljes búcsút a halottakért is felajánlhatod. A magyar szöveg után található latin verses fordítást Garrido Tamás spanyol piarista készítette 1935-ben.

Dicsőség és hála a Szentháromságnak, hogy nekünk adta Szűz Máriát, akinek ruhája a nap, lábai alatt a hold és feje körül tizenkétcsillagú korona. Mindörökön örökké. Amen.

I. Dicsőség és hála az Atya Istennek, hogy őt leányául kiválasztotta. Amen. Miatyánk...

 1. Dicsőség az Atyának, aki őt isteni Fia anyjául rendelte. Amen. Üdvözlégy...,
 2. Dicsőség az Atyának, ki őt fogantatásában minden bűntől megoltalmazta. Amen. Üdvözlégy...,
 3. Dicsőség az Atyának, ki őt születésekor a legnagyobb kegyelmekkel fölékesítette. Amen. Üdvözlégy...
 4. Dicsőség az Atyának, ki neki társul és jegyesül a tisztalelkű Szent Józsefet adta. Amen. Üdvözlégy... Dicsőség...

II. Dicsőség és hála a Fiú Istennek, aki őt anyjául választotta. Amen. Miatyánk...

 1. Dicsőség a Fiúnak, ki általa magára testet öltött. Amen. Üdvözlégy...
 2. Dicsőség a Fiúnak, akit szült és tejével táplált. Amen. Üdvözlégy...
 3. Dicsőség a Fiúnak, aki tőle neveltetni akart. Amen. Üdvözlégy...
 4. Dicsőség a Fiúnak, ki neki a világ megváltásának titkait kinyilatkoztatta. Amen. Üdvözlégy... Dicsőség...

III. Dicsőség és hála a Szentlélek Istennek, aki őt jegyeséül fogadta. Amen. Miatyánk...

 1. Dicsőség a Szentléleknek, ki neki a maga ,,Szentlélek''-nevét először kinyilatkoztatta. Amen. Üdvözlégy...
 2. Dicsőség a Szentléleknek, aki által szűz és anya lett egyszerre. Amen. Üdvözlégy...
 3. Dicsőség a Szentléleknek, kinek erejével a Szentháromság élő templomává lett. Amen. Üdvözlégy...
 4. Dicsőség a Szentléleknek, kitől mennyekben minden teremtmény fölé magasztaltatott. Amen. Üdvözlégy... Dicsőség...

Fölajánlom ezt az imádságomat a katolikus anyaszentegyház javára, a katolikus hitnek terjesztésére a békének a keresztény fejedelmek közt való megszilárdítására és az eretnekség kiirtására.

Üdvözlégy mennyország királynéja, irgalmasságnak Anyja, élet, édesség, reménység, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai. Sírva és zokogva hozzád sóhajtunk e siralom völgyéből. Azért, Szószólónk, fordítsd ránk irgalmas szemedet: és Jézust, a te méhednek áldott gyümölcsét, nekünk az élet után mutasd meg. Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.

R. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk. Örök mindenható Úr Isten! ki a dicsőséges Szűz Máriának testét és lelkét, hogy szent Fiad méltó hajléka legyen, a Szentlélek által felékesítetted, add, hogy kik az Isten anyjának emlékezetében örvendezünk, az ő kegyes könyörgése által megszabaduljunk minden ránk következő veszedelemtől és az örök haláltól. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.


dugo@szepi.hu