Mise:

  Hiszek egy Istenben,
  mindenható Atyában,
  mennynek és földnek Teremtőjében.
  És Jézus Krisztusban,
  az Ő egyszülött Fiában,
  a mi Urunkban,
  aki fogantatott Szentlélektől,
  született Szűz Máriától,
  szenvedett Poncius Pilátus alatt;
  megfeszítették, meghalt és eltemették.
  Alászállt a poklokra,
  harmadnapon föltámadt a halottak közül,
  fölment a mennybe,
  ott ül a mindenható Atya Isten jobbján;
  onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
  Hiszek Szentlélekben.
  Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
  a szentek közösségét,
  a bűnök bocsánatát,
  a test feltámadását
  és az örök életet.
  Ámen.


dugo@szepi.hu