Jörg Zink:

  Kezdetben teremtette Isten
  az eget és a földet.

  Sokmillió év múlva azonban
  az ember végre elég okos lett.
  Azt mondta:
  Ugyan, ki beszél még itt az Istenről?
  Én magam veszem kezembe a jövőmet!

  Megtette,
  és elkezdődött
  a Föld utolsó hét napja.

  Az e l s ő nap reggelén
  elhatározta az ember,
  hogy szabad lesz és jó,
  szép és boldog.
  Már nem Isten képmása,
  hanem e m b e r

  És mert valamiben hinnie kellett,
  hitt
  a szabadságban és a szerencsében,
  a börzében és a haladásban,
  a tervszerűségben és saját biztonságában.

  Aztán
  - biztonsága érdekében -
  megtöltötte
  lába alatt a Földet
  rakétákkal és atombombákkal.

  A végső idők m á s o d i k napján
  elpusztultak
  a halak
  az ipari szennyvizektől,
  és a madarak
  a vegyipar mérgező porától,
  amit a hernyóknak szántak.
  A mezei nyulak is
  az utakon hagyott ólomfelhőkben,
  az ölebek
  a kolbász szép piros szinétől.
  A heringek
  a tenger szinén úszó olajtól
  és az óceánok mélyén lévő szemétrakásoktól,
  mert a szemét rádióaktív volt.

  A h a r m a d i k napon
  kiszáradtak a füvek a mezőkön,
  a lombok a fákon,
  a mohák a sziklákon
  és a virágok a kertekben.
  Mert az ember
  maga irányította az időjárást,
  és pontos tervek szerint osztotta el az esőket.
  Csupán egy kis hibát követett el az,
  aki kiszámította az eső elosztását.
  Amikor végre megtalálták a hibát,
  már a szép Rajna
  kiszáradt medrében feküdtek a hajók.

  A n e g y e d i k napon
  a négymilliárd emberből
  hárommilliárd elpusztult.
  Egyesek olyan betegségekben,
  amelyeket az ember maga tenyésztett ki.
  Mert nyitva felejtették a tartályokat,
  amelyek a következő háborúra
  készen állottak.
  És az orvosságok sem segítettek.
  Mert ezeket túl sokat használták már
  az arckrémekben és a disznóvészekben.
  Mások az éhségtől haltak meg,
  mert a gabonaraktárak kulcsait
  eldugták előlük.
  És káromolták az Istent,
  mert nem tette boldoggá őket.
  Persze, minderről Isten tehet!

  Az ö t ö d i k napon
  az utolsó emberek
  megnyomták a piros gombot,
  mert támadástól tartottak.
  Tűz borította el a Föld-golyót.
  Égtek a hegyek,
  elgőzölögtek a tengerek
  és a városok betoncsontvázai
  füstölögve, feketén meredtek az égre.
  És az égből látták az angyalok,
  hogyan válik a kék bolygó vörössé,
  majd piszkosbarnává,
  végül hamuszürkévé.
  És énekük
  elhallgatott tíz percre...

  A h a t o d i k napon
  kialudt a fény. Por és hamu borította
  a Napot, a Holdat és a csillagokat.
  És az utolsó svábbogár,
  amely egy atombunkerben
  mindezt túlélte,
  elpusztult
  a kibírhatatlan melegtől.

  A h e t e d i k napon
  nyugalom lett.
  Végre!
  A Föld puszta és üres volt,
  és kiégett réseiből és hasadékaiból
  sötétség áradt.
  És az ember lelke
  holt kisértetként kóborolt
  a Káosz felett.

  Mélyen lent
  a kárhozatban
  elmesélte az ember
  az izgalmas történetet:
  az emberről,
  aki saját kezébe vette a sorsát. -
  és a gúnykacaj felhatolt
  egészen az angyalok karáig.

  Hölgyeim és Uraim!
  Mindezt nem azért mondtam el,
  hogy az ember
  ne aknázza ki lehetőségeit.
  Csak azért,
  mert hinnünk kell abban,
  hogy ez a világ
  és vele együtt az emberiség
  sorsa és jövője
  egy M á s v a l a k i kezében van!


dugo@szepi.hu