Bonaventura:

  az olvasás - áttüzesedés nélkül,
  a szemlélődés - áhítat nélkül,
  a kutatás - csodálkozás nélkül,
  a figyelem - ujjongás nélkül,
  a szorgalom - jámborság nélkül,
  a tudás - szeretet nélkül
  az igyekezet - kegyelem nélkül,
  az átélés - isteni bölcsesség nélkül.

  Töltsön el Isten kegyelme,
  légy alázatos, jámbor,
  az öröm olajával felkent!

  Légy az Isteni Bölcsesség szerelmese!

  Égessen a vágy, hogy Istent
  magasztald, csodáld és izleld!


  Ma egész életemet döntően és határozottan az én Uram Jézus kezébe teszem és
  teljesen Reá bízom magam, hogy Neki engedelmeskedjek, minden erőmből Neki
  szolgáljak - életem végéig. És kérem, hogy Ő adjon erőt nekem, ez órától
  kezdve hitben, szeretetben és engedelmességben élni, mint ahogy óhajtanám,
  hogy találjon engem az Úr, mikor
  Előtte állok s az Ő orcáját nézem.


dugo@szepi.hu