Gyombolai Márton:

  Letűnt korok dogmakincse
  Rideg nekem és idegen.
  Az én hitem a Lélek írja
  Mélyen, belül a szívemen.

  A gyökerét még anyám adta,
  Mint lüktető vén szívet,
  Első, gagyogó imádságra
  Ő tette össze kezemet.

  Hitoktatott az életével,
  S tudtam, az Isten: Szeretet...
  Hiszen anyám is Tőle kapta
  A rám árasztott meleget.

  S mire a kezem elengedte,
  Már párom volt a drága társ
  Együtt kutattuk lelkesedve
  Mi az Út, Élet, Hivatás.

  Az örömhírre rátalálva
  Ízleltük minden mondatát.
  Egységes, tiszta, szent Egészként
  Az életünket járta át.

  Atya jósága, Lelke lángja,
  A mindentadás szelleme,
  Tártkarú Krisztus a kereszten:
  A sorsközösség Istene.

  Fgy drága célért éltet adni
  - Mások is tették ezeren -,
  De harmadnapra feltámadni:
  Csak ez a végső győzelem!

  Ettől csorbul a Sátán kardja,
  Bukik végsőt a gyűlölet.
  Így válik úrrá a halálon
  A győzhetetlen Szeretet!

  Fényvivő, gazdag, büszke elmék
  Rostálgathatják szabadon...
  Bennem az Ige égi templom,
  És egy tégláját sem adom!

  Mert minden tégla egy ióta,
  Mely támasztja az életem.
  Hiszem: Hitem a Lélek írja
  Mélyen, belül a szívemen.


dugo@szepi.hu