Szent Ágoston:

  A jászolban fekszik,
      de a világot tartja fenn;
  emlőkből táplálkozik,
      de az angyalokat táplálja;
  pólyába takarják,
      de halhatatlansággal
          ruház fel bennünket;
  tejjel tartják,
      de imádás hódol neki;
  nem talál helyet a szálláson,
      de templomot épít magának
          a hívők szívében;

  hogy ugyanis erős legyen a gyöngeség,
      gyönge lett az erősség.


dugo@szepi.hu