Mária,
  az új világ hajnala,
  az élők édesanyja,
  terád bízzuk az élet ügyét:
  tekints le, ó Anyánké,
  a gyermekek sokaságára,
  akiket nem engednek megszületni;
  a szegényekre, akiknek az élet túl nehéz lett;
  azokra az emberekre,
  akik embertelen erőszak áldozatává lesznek;
  Az öregekre és a betegekre,
  akiket közönyből vagy hamis részvétből megölnek.
  Tedd, hogy akik hisznek Fiadban,
  szilárdan és szeretettel merjék hirdetni
  korunk emberének
  az ÉLET EVANGÉLIUMÁT.
  És eszközöld ki számunkra a kegyelmet,
  hogy az életet mindig ajándékként fogadjuk;
  az örömöt, hogy egész létünkkel
  az életet tiszteljük és ünnepeljük;
  a bátorságot, hogy tanúságot tegyen róla,
  s hogy minden jóakaratú emberrel összefogva
  építsük az igazság és szeretet kultúráját,
  s így dicsérjük és dicsőítsük Istent,
  a Teremtőt, aki szereti az életet.

Forrás: Az Evangélium Vitae enciklika záró sorai


dugo@szepi.hu