Simon Sándor SP:

  Szép Királynéja Kegyes Iskoláknak!
  Anyja a zsenge ifjúságnak;
  Bölcsesség sóját, kegyelem árját
  Áldott szívedtől hű fiaid várják.

  Nagy neved lángol iskoláink pajzsán.
  Légy közbenjárónk szent Fiadnál!
  Hadd bontakozzék ember-mivoltunk:
  Szent pietásban egyre gyarapodjunk!

  Szentatyánk hangját vésd mindünk szívébe:
  ,,Bő tudománykincs lelkünk éke,
  Ámde éltünkre arany koronát
  Hősies jóság, ragyogó erény ád.''


dugo@szepi.hu