Ismeretlen szerző:

  Vedd ajándékul szívemet,
  Oh édes Jézusom,
  S minden eszemet, kedvemet,
  Én kedves Krisztusom.
  Itt imádván szent testedet,
  Mutasd hozzám kegyelmedet,
  Oh én szerelmes kisdedem,
  Testté lett Istenem!
  Hogy magad így megaláztad,
  Oh édes Jézusom,
  Minden elme elhűl rajtad,
  Oh csudás Krisztusom.
  Szemlélvén téged jászolban,
  Mélyen hatsz gondolatomban,
  Oh én szerelmes Jézusom,
  Felséges Krisztusom.
  Mi kényszerített tégedet,
  Oh édes Jézusom,
  Hogy így elrejtnéd fényedet,
  Oh kegyes Krisztusom?
  Hozzánk való szeretetből
  Ezt műveléd, s jó kedvedből,
  Oh drága-látott Jézusom,
  Kicsinded Krisztusom.
  Engedd, én is szeresselek,
  Oh édes Jézusom,
  Szent élettel kövesselek,
  Kalauz Krisztusom,
  Add segítő malasztodat,
  Nyújtsd isteni jobb karodat,
  Oh én szerelmes kisdedem,
  Édesem, kedvesem.
  Kösd jászlacskádhoz szívemet,
  Oh édes Jézusom,
  Fektesd szénádra fejemet,
  Ártatlan Krisztusom:
  Soha meg ne tagadjalak,
  Sőt végetlenűl áldjalak,
  Oh én szerelmes Jézusom,
  Megváltó Krisztusom.

  XVII. század közepe


dugo@szepi.hu