Kis Szent Teréz:

Kis Szent Teréz fölajánlása, mellyel magát a jó Isten irgalmas szeretetének égő áldozatul felajánlotta.

Én Istenem! Felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek, hogy életem a tökéletes szeretet egyetlen hősi tette legyen. Könyörgök Hozzád, hogy a Benned rejlő végtelen szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy az engem felemésszen és a Te szeretetednek vértanújává tegyen. Igen, igy akarok elkészülni, hogy Előtted megjelenhessek: a szeretetnek mártírhalálával akarok meghalni s igy egyenesen a Te irgalmas szeretetednek karjaiba repülni.

Ó Szeretet Istene! Ahányszor szívem dobban, annyiszor és számtalanszor akarom megújítani ezt az önfeláldozásomat, egész addig, ,,amíg az árnyékot fel nem váltja a valóság'' (Én. Én. 4,6.) és Téged színről-színre látván, mindörökké, szünet nélkül énekelem Irántad való szeretetemet. Ámen.

(A Szent Penitenciára l923 július 3l-én a fenti imához ezeket a búcsúkat engedélyezte: 3oo napi búcsút, valahányszor töredelmes szívvel elmondják: teljes bucsut havonként egyszer, ha a hónap minden napján elimádkozzák.)


dugo@szepi.hu