Sík Sándor SP:

  Mi éltetőnk - Szentlélek Isten!
  Erősségünk - és tetteinkben
  Útmutató bölcs támaszunk
  Jöjj! ... Szent nevednek áldozunk.

  Hitvány ember - földi féreg.
  Ha kell - egymást eladva él meg.
  Egy jobb gúnyáért - több kenyérért -
  viskójára új födélért,
  vagy bármiért - mi földi lét -
  gyáván eladja Istenét ...

  Hogy testét élteti a lélek -
  hogy lélek nélkül - nincsen élet -
  Hogy az erő és a kitartás -
  És tudása - Isten áldás -
  Hogy tehetsége, tudni vágya,
  Az Úr lelkének szárnyalása, -
  Eszébe sem jut ... amint az állat,
  Mit gazdája igába járat -
  Semmit se lát, semmit se ért,
  Izzad, lohol az abrakért.

  Oh szállj le ránk Szentlélek Isten,
  Vess lángot alvó szíveinkben,
  Mely világít, tettre éget,
  Oh szánd meg - ezt a tévedt népet!
  Mert csüggedőnek nincs reménye -
  Oh szállj le ránk Szentlélek fénye!
  Hogy bízzanak - a jobbra várók,
  Ébredjenek - az alvajárók -
  Hogy szemünk lásson! ... agyunk értsen! ...
  És gyávaságunk - ne kisértsen! ...

  Oh szállj le ránk - Szentlélek Isten!
  Ki erősség vagy és tudás,
  Igazság, Hit és Jótanács.
  Ki lángolsz - fáklyaként az éjben
  S megértés vagy a kétkedésben...
  Aki testünkbe lelket öntél,
  És malasztoddal megszenteltél
  És lélek által mindnyájunkat
  Teországodba vendégeltél -

  Oh jöjj! ... hogy ez a Lélek éljen!
  Hogy mindent átragyogva égjen!
  Hogy lángra gyújtsa a világot...
  S minden agynak - minden szívnek -
  Igaz úton járó hívnek -
  Ronthatatlan - halhatatlan -
  Megnyissa - a Mennyországot! ....


dugo@szepi.hu