...tizenhárom erény címszavába gyűjtöttem mindazt, amit magam elé mint szükségest vagy kívánatost tűztem, majd minden címszóhoz mellékeltem egy-egy rövid utasítást az erény mibenlétéről.

Az erények címszavai s a hozzá fűzött utasítások így hangzottak:

 1. Mértékletesség
  Ne egyél a tunyulásig, ne igyál a részegségig.
 2. Csönd
  Csak úgy szólj, ha a magad vagy a mások javát szolgálod; kerüld a fecsegést.
 3. Rend
  Legyen meg minden holmid helye; legyen meg minden tevékenységed ideje.
 4. Határozottság
  Határozz, mit kell tenned; hiánytalanul tedd meg, amit elhatároztál.
 5. Takarékosság
  Csak úgy költekezz, ha a mások vagy a magad javát szolgálod; ne pocsékolj.
 6. Szorgalom
  Ne veszíts időt; hasznos dolgon munkálkodj mindig; mellőzz minden fölös tevékenységet.
 7. Őszinteség
  Bántó módon senkit félre ne vezess; jámboran s méltányosan gondolkodj, s ha szólsz, ekképpen szóljál.
 8. Igazság
  Senkit igaztalanul meg ne sérts; iránta való kötelességed el ne mulaszd.
 9. Mérséklet
  Kerüld a végleteket; de légy türelmes a legvégső határig azok iránt, akik megsértenek.
 10. Tisztaság
  Ne tűrd sem tested, sem ruhád, sem környezeted tisztátalanságát.
 11. Nyugalom
  Állj ellent az apró bosszúságoknak; a hétköznapi és elkerülhetetlen hibák ne zavarjanak.
 12. Makulátlanság
  Ritkán élj a kéjjel: céljának egészségedet vagy a nemzést tekintsd; csömörig, erőd fogytáig, mások vagy a magad békéjének, jó hírének rovására ne űzd.
 13. Alázat
  Kövesd Jézust és Szókratészt.

Fordította: Bartos Tibor

Forrás: Benjamin Franklin: Számadása életéről


dugo@szepi.hu