A sport tízparancsolata
Carl Diem professzor szerint:

  1. A sportot a sport kedvéért űzd, egyéni haszon és túlzott önérzet nélkül, a szabályokhoz és barátaidhoz híven.
  2. Gyakorolj engedelmesen, kitartóan, kötelességtudóan és vidáman; amíg élsz, képes vagy a gyakorlásra.
  3. Minden erődet vesd be a sportba, de a sport életed kísérőzenéje és ne tartalma legyen.
  4. Sohasem add fel, sem az edzésen, sem a versenyben; de egyetlen sport sem ér meg egyetlen óra betegséget.
  5. Egyetlen küzdelem elől se térj ki; mondj le lovagiasan minden véletlenszerű előnyről; a néző tapsa helyett lelkiismereted dicséretére törekedj.
  6. Keress erős ellenfelet és tiszteld barátként; a vendégeket különös udvariassággal fogadd.
  7. Győzz minden dicsekvés nélkül, veszíts méltósággal, duzzogás nélkül; a győzelemnél fontosabb a tartás.
  8. Tiszteld a bíró döntéseit akkor is, ha látszólag téved.
  9. Az első szerencsekívánságod legyőződnek szóljon – az első köszöneted a legyőzöttnek. Számodra és csapatod számára csak egy kívánság létezhet, győzzön a jobbik fél!
  10. Maradj tiszta értelmedben, szellemedben és gondolkodásodban; szerezz megbecsülést, becsületet magadnak, egyesületednek és országodnak.

A sport testgyakorlás

A sport jellemiskola

A sport játék


A sport keresztény nézőpontból

A keresztény vallás igent mond a sportra, amennyiben a testet egészségesen, erősen és tisztán tartja. Bátorság, sportszerűség, önuralom, segítőkészség a keresztényi felfogás szerint is értékes tulajdonságok, amikhez a sport hozzásegít.

Végül a keresztény vallás mélyebb értelmet is lát a sportban: a sportban megnyilvánul az ember vágya a tökéletesebb test birtoklására. A keresztény ember meggyőződése, hogy vágya nem csal. E földi élet után Isten a megváltott embert végtelenül tökéletes világgal ajándékozza meg. A sportban megéljük ennek érzését. A sport az élet végső céljáért folyó küzdelem végső példája.

Pál apostol írja:
Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért.
(1Kor 9,24-25)


dugo@szepi.hu