Hát nem lehet közöttünk az Isten mennyországa?

Pap: Jézus Krisztus, aki által közelivé lett a mennyország, legyen veletek! A mennyország kérdése mindíg foglalkoztatta az embereket. Tudni akarták, hogy hol van a mennyország, mi a mennyország, hogyan leszünk majd a mennyországban, ki jut el oda és ki nem. A festők képekben festették meg. A költők meséket, költeményeket, dalokat írtak róla. A tudósok távcsöveiket meresztették feléje, hogy a felhők mögött, a csillagokon túl megpillanthassák az Eget. Ma rakétákat küldünk a holdra és még távolabbi bolygókra... Azonban a mennyországot ezek sem fedezték még fel... Tudjátok hol van az?!

1. beszélő: Kell lennie mennyországnak? - Lehet-e ott mennyország, ahol rögről rögre pusztítjuk földünket? Lehet-e ott a mennyország, ahol nap mint nap gyerekek ezreinek kell éhen halniuk? - Semmi nyomát nem látok itt Égbe vezető ösvénynek.

2. beszélő: Mi emberek vágyakozunk az Égbe; de mégis sokan rettegünk a jövőtől. Ki mutatja meg nekünk a mennyországot? Miben reménykedjünk?

3. beszélő: Itt a tanév vége. Az idén is sok mindent tanultunk: matematika, rajz, történelem, földrajz, angol, fizika, ének és hittan - mindazt, amire az életben szükségünk lehet. - És most már tudod, hol van a mennyország?

Pap: Volt egyszer két szerzetes, akik közösen fölolvasták egy nagy könyvben, hogy a világ végén van egy hely, ahol a menny és a föld összeér. Elhatározták, megkeresik: nem térnek addig vissza, míg meg nem találják. Bebarangolták az egész világot, számtalan veszélynek tették ki magukat, rengeteg nélkülözésben volt részük, amivel együtt jár egy világkörüli vándorlás és találkoztak midazzal a kísértéssel is, ami az embert céljától igyekszik eltéríteni. Végül ráakadtak arra, amit kerestek: az ajtóra, melyen csak kopogtatni kell és bemenni és máris Istennél lehetnek. Kopogtak az ajtón és remegő szívvel látták, mint nyílik ki. De amikor beléptek, otthon találták magukat kolostori cellájukban.

Megértették: az a hely, ahol a menny és a föld találkozik, az otthonuk.

4. beszélő: Hát itt volna a mennyország közöttünk? Itt az a hely, ahol az Ég és Föld találkozik? Hisz itt a hely, amelyet Isten kijelöl számunkra!

Pap: Igen, a mennyország mindenütt jelen van, ahol Isten ott van az emberek között. Jézus mondta: ahol ketten, hárman összejönnek az én nevemben, közöttük leszek.


dugo@szepi.hu