Jörg Zink:

  Hiszek Istenben, az Atyában,
  és hallgatom az ő Igéjét.
  Ő az Úr és övé a Mindenség,
  Ő irányítja a történelmet.
  A teremtés öröme,
  az élet tisztelete
  és az alkotáshoz szükséges bátorság
  Tőle származik.

  Hiszek Jézus Krisztusban
  és Hozzá tartozom.
  Ő a mi életünket élte.
  Vele egy új világ kezdődött,
  amely nem ismer háborút és éhséget,
  betegséget és halált.
  Nála minden adósság megszűnik.
  Megfeszítették,
  de Isten felkeltette a halálból
  és ezzel megalapozta szabadságunkat.

  Hiszek a Szentlélekben
  és Ő irányít engem.
  Elvezet az igazság ismeretére
  és éberré teszi lelkiismeretem.
  Ő egyetlen Egyházat alkot az emberek számára
  a világ igazságban való beteljesedéséig. Ámen.


dugo@szepi.hu