Csanád:

  Köszönöm, Uram,
  a végtelenbe nyíló hajnalokat,
  melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.
  Köszönöm a fényeket és a színeket,
  mert általuk Rád ismerek a világban.
  Köszönöm az ízeket és az illatokat,
  a paprikás krumplit és a búzakenyeret.
  Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet,
  a virágokat és az állatokat,
  ők a természet mosolya és szüntelen figyelme,
  elkísérnek magányos útjainkra.

  Hála az emberekért,
  a szomorú arcú testvérekért,
  a jókedvűekért és azokért is,
  kik nem is tudják, hogy őket is szeretem.
  Hála mindenkiért!
  Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért,
  Jézus Krisztusért,
  aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt
  és a boldog nyugtalanságot,
  aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is
  boldogságunkat
  a szeretet közösségében!

  Hála a hazáért,
  hála az egyházért!

  Köszönök, Istenem, mindent,
  ami Tőled jön, mert ez a minden:
  az irgalom, a szeretet és az élet.

  Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
  a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
  köszönöm a ritmust és a dallamot,
  hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
  Hálát adok a jelekért és a hangokért,
  melyek irányítják hétköznapjainkat,
  és Hangodért,
  hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
  hála munkámért és küldetésemért,
  figyelmedért
  és végtelen türelmedért,
  hogy vársz reám és örökké szeretsz.

  Ámen.


dugo@szepi.hu