Helder Camara érsek:

  Ha próbára teszed hitemet,
  és utamat sűrű ködbe futtatod,
  mely kioltja a tájékozódást,
  add meg, ha lábam reszket is,
  hogy tekintetem nyugodt és tiszta legyen,
  élő tanúsága annak, hogy Te velem vagy,
  és békében élek.
  Ha próbára teszed hűségemet,
  és megengeded, hogy levegőm is kevesebb legyen,
  és az az érzésem,
  mintha a föld kicsúszna lábam alól,
  akkor is add meg, hogy tekintetem azt hirdesse:
  senkinek sincs oly hatalma,
  mely elszakíthatna tőled
  akiben élünk, mozgunk és vagyunk.

  Ha eltűröd,
  hogy a gyűlölet bekerítsen,
  és tőrbe csaljanak ellenségeim,
  és szándékomat meghamisítsák és megcsúfolják,
  akkor is engedd, hogy Fiad tekintete
  derűt és szeretetet sugározzon
  szemeimen át.

  Ámen.


dugo@szepi.hu