Gertrud von Le Fort:

  Egyház: Krisztus országa itt lenn.
  Beszél a lélek:
  Úgy estem hited Törvény-tőrébe, mint kivont kardélbe.
  Átdöfte elmémet, agyam fényébe hasítóan mélyedt.
  Már nem járhatok többé a szemem csillagán,
  kezembe görcsös bottal ballagván...
  Elszaggattad a partomat, földet föltépted lábaim alatt.
  Hajóim tengered sodorta ki;
  te rángatád fel a kötélzetet,
  széttörtek gondolatom láncai,
  és himbálóznak mélységek felett...
  Sötétbe-vert madár, csapongok Atyám házánál,
  kutatva rést, hol furcsa fényed rám talál...
  De itt e földön semmise,
  csak lelkem mély sebe...
  Úgy estem hited Törvény-tőrébe, mint kivont kardélbe...
  Töviseidből mégis mily erő sugárzik,
  mélységeidből mily zene visszhangzik?
  Árnyékaid, mint rózsabokrok, takarják szívem', ezt a bomlót...
  S mint mámoros bor: éjsötéted!
  Szeretni foglak akkor is,
  beléd szerelmem hogyha messze téved.
  Az Én ahol kezdődik, ott én szűnök;
  s ahol Beléd szűnök, örökkön ott én megülök.
  Hol lábam kullog, s vinni nem akar, -
  hol cserbe hagy kéz, - csüngve kar, -
  leszek ködpára ősz dölyfös derébe és hó simája kételyek telébe.
  Mint hólepte sírokban, a félelmek nyugosznak holtan.
  Porrá leszek Tanod Sziklája alatt.
  Hamuba veszek, ha parancsid lángja csap!
  Karomat eltöröm, ha árnya is utánad kap...
  S az Egyház felel
  Amit én török, az nem törött; mit porba hajítok, magasba, égig ért!
  Ha kegyelmetlen voltam hozzád: a Kegyelem kedviért!
  És irgalomból maradtam hozzád irgalmatlan.
  Kápráztatlak, vakítlak: veszíts korlátid, mert avittak!
  Sötétbe árnyékoltalak! Ne leljed védfalad!
  Mint tenger nyel be szigetet,
  elöntöm szívedet,
  hogy öröklétbe ellebegj...
  Gúny lettem értelmedre, erőszak ösztönödre:
  hogy bezárjalak börtönödbe, vonszoljalak kapudon ön-kívülre!
  Hová legbensőbb szomjad hajszolt: a földi forrási ott szárazok...
  Hol szürkén foszlik rég honvágyad: Idő órája mind megállott.
  ...Ím szárnyaim hozzák a Minden-más fehérlő árnyait.
  Homlokra fú túlpartok lehe-illata...
  Igen, ezért kell, hogy legyek vadon és vad az elméddel!
  Legyek: - a Semmi ajkadon!
  De lelkednek én Induló vagyok, az Út haza!
  Az Úr szivárványán Békéd ragyog, a felhőid felett.


dugo@szepi.hu