Urunk, fölséges Isten,
  egyedül te vagy halhatatlan
  és fényességed alkonyt nem ismer.
  A mi napunkra éjszaka borul.
  Maradj velünk irgalmas szeretettel!

  Eléd emelem az elmúlt napot,
  amit csak tettem: a jót is, a rosszat is.
  A jót neked köszönöm,
  a rosszat bánni akarom előtted.
  Fogadj el és ismerj magadénak!

  (Lelkiismeretvizsgálat)

  Atyám, a szívem vádol engem,
  de te nagyobb vagy a szívemnél.
  Nem mentegetőzöm: te mindent tudsz
  és megbocsátasz nekem,
  mert Jézus meghalt értem.

  Áldd meg az egész emberiséget
  és vezesd Országodba!
  Viseld gondját minden szükségében
  népünknek, hazánknak!
  Légy távollévő testvéreink oltalmazója,
  a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat
  Krisztus, a mi Urunk által.

  Amen


dugo@szepi.hu