Atyáink Istene,
  nagy és teljes irgalmú,
  mindenek Atyja.
  Te a béke útjait tervezed,
  és nem a szenvedését,
  gyűlölöd a háborút
  és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
  Azért küldted fiadat, Jézust,
  hogy a közelieknek és a távoliaknak
  békét hirdessen
  és minden fajú és származású embert
  egyetlen családba gyűjtsön össze.
  Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását,
  az egész emberiség sürgető kérését:
  Ne legyen többé háború,
  visszafordíthatatlan kaland;
  Ne legyen többé háború,
  a szomorúság és erőszak útvesztője;
  Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja!
  Máriával, Jézus anyjával együtt
  újra és újra kérünk Téged:
  Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez,
  tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
  Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra,
  nagylelkű és tisztességes gesztusokra,
  a párbeszédre és a türelmes várakozásra,
  amelyek gyümölcsözőbbek,
  mint a be nem tartott háborús feltételek.
  Add meg korunknak a béke napjait.
  Soha többé háborút!

  Ámen.


dugo@szepi.hu