Király Ignác:

1. Kapcsolat az Istennel

Az ATYA az Életemben: Istenem, Apám, Célom, Reményem Megszólításaim tartalma: gyermekségem, kicsiségem Hálám formája: odabújó, felnéző, ráhagyatkozó

A LÉLEK az Életemben: Szeretet-Erőtér, Mindent-Átható Megszólításaim tartalma: odaadottság, erőforrás, felfele vonzás formája: szó-nélküliség, megbékélés, felüdülés

JÉZUS az Eletemben: Zsinórmérték (kánon), Példakép, Testvér, Mester

Megszólításaim tartalma: tervezés, munkarend, kitartás

formája: konkrétság, közvetlenség, baráti

Napi megszólítások: reggeli terv - csend

déli megbékélő csend - esti kiértékelő csend

Havi EXAMEN: összefüggő És teljességre törekvő mérlegkészítés

kisközösségi és/vagy lelki tanácsadói kontroll

imádságos Szövetség-hűség megújítás

Fogódzó pontok: Szentírás

(napi átszövés, tanulás-alkalmazás, tárgyszerűség)

Lelki olvasmányok

(ami Istennek tetszően továbbadható)

Példaképek

(kitől mit tanulhatok, jó és rossz példák)

Szentségek, liturgia

(tartalomhoz formák, régiek ismerete, jelekkel átszőtt élet)

Szemlélet:

KRISZTUS ARCÁT KELL MEGMUTATNOM AZ EGÉSZ VILÁGNAK!

2.Kapcsolat önmagammal

Erényharmóniára törekvés:
TÚLZÁS NAGYSZERŰSÉG MÉRSÉKLET KISSZERŰSÉG
dühösködés szent harag szelídség halvérűség
vakmerőség bátorság óvatosság gyávaság
szemérmetlenség természetesség szemérmesség szégyenlősség
mértéktelenség érzékenység mértékletesség érzéketlenség
irigység jogos felháborodás higgadtság közöny
nyerészkedés jogszérűség nagyszívűség élhetetlenség
fennhéjázás önérzet szerénység álszerénység
tékozlás nagyvonalúság takarékosság fösvénység
hízelgés értékelés, dicséret objektív kritika gyűlölet
tetszelgés vonzani akarás zárkózottság önhittség
puhányság gömbölyűség állhatatosság eltompultság

Önszeretet megnyilvánulásai:

Biológiai életem: evés, ivás, pihenés, higiénia; öltözködés, sport

Szellemi életem: önálló szellemi munka, közösségi készülés,

információ objektivitás,

hírközlő szervek, szellemi táplálásaim

Kulturális életem: könyvek, filmek, színház, tárlatok, zene, játék,

természetjárás, ÜNNEP

3. Kapcsolatom az emberekkel

a. Párkapcsolat: eltérő dolgaink harmóniája, ,,gömbbé'' alakulásunk,

szeretetem apró életjelei, továbbfejlődési mutatónk,

feszültségek és oldásaik, időigényesség,

egymásért vállalt titkos aszkéziseim,

birtokolni akarás és Istennek adottság feloldásai.

b. Vérségi kapcsolat: szülők, nagyszülők, rokonok segítése

és kihasználása,

gyermekekhez való viszonyom (egyénre szabottan),

apostoli hatásfokom, idő-pénz utalványaim

c. Felebaráti kapcsolat:

ellenségnek tartók: miben teszek olajat a tűzre,

miben vagyok elvtelen a nyugalomért,

jótetteim velük, értük

távolság-tartók: taszító dolgaim, álarcaim,

önvédelmi zárkózásom,

egyértelműség szóban-tettben,

támasz-kínálataim

támasz-igényűek: magamhoz kötési ösztönöm,

Jézusra mutató és testvérhez vezetéseim,

önérvényesülésem és Isten dicsősége

d. Testvérbaráti kapcsolat:

Segítéseim területeinek kibővítése, példaértékű életvitel szerénysége, IGEN és NEM fegyelme, támasz és hivatalnok szerepem Ellenszenvesek és közelítéseim. Szimpatikusak és tárgyszerűségeim. Naptári fegyelem. Szavaim és gesztusaim őszintesége. Átlátszóságom. Miben hatottak rám, eredmények? Új kapcsolatok.

Köztulajdon és holmijaim (könyv, jegyzet)

Feddéseim, dicséreteim. Sértődéseim:

4. Kapcsolatom a világgal:

Állatvilág ismerete, szolgálata. Szadizás és aggályos védés feszülése. Húsevés és állatgondozás. Védekezés és eszközeim (mérgek, permet, riasztás). Adok-kapok harmóniája.

Növényvilág ismerete. Gyógyító használat és felesleges pusztítás. Kert rendje és rentabilitása. A föld táplálása, természetes módszerek. Szerető figyelem.

Természetjárás és Istenkapcsolat. Célirányos kirándulások. Szemét feldolgozás. Természetvédelem, ismeret bővítés. Mit kaptam, mit adtam?

Szemlélet:

EGY VAGYOK

A VILÁG SZERETET HARMÓNIÁJÁRA TEREMTETT LÉTEZŐK KÖZÜL!


dugo@szepi.hu