I. Jézus elítélése

Az igazság keresése. Igazmondás. A meggyőződésem fölvállalása. Bátorság. Elfogulatlanság. Szelídség. Hallgatni tudás.

II. Jézus kereszthordozása

Feladatvállalás. Kimozdulni-tudás. Engedelmesség. Kényelmi szempontok föladása. Remény.

III. Jézus első elesése

Hivatástudat. Hűség. Újrakezdés.

IV. Jézus találkozása édesanyjával

Nehéz találkozások vállalása. Érzelmek felvállalása. Közösségvállalás a fájdalomban. Családi kötelékek komolyan vétele.

V. Jézus találkozása cireneivel

Konkrét segítségnyújtás. Gyakorlatias szeretet. A jelen pillanat megélése. Szolidaritás. Az indulatok fölötti uralom. Elfogadni- tudás. Rugalmasság.

VI. Jézus találkozása veronikával

Az emberi kapcsolatok tisztasága. Gyengeségben rejlő erő. Gyengédség. Figyelmesség. Tapintat. Ajándékozni-tudás. Ünnep.

VII. Jézus második elesése

A kudarc elviselése. A valóság elfogadása. Kitartás.

VIII. Jézus találkozása az asszonyokkal

Mások felé fordulás, akkor is, amikor szenvedünk. Felelősség. Figyelmeztetni-tudás. Bűnbánat. Részvét.

IX. Jézus harmadik elesése

Halálraszánt szeretet. Megsemmisülni-tudás. Alázat.

X. Jézus ruhátlansága

Emberi méltóság tisztelete. Tisztaság. Szemérem. Önmagam vállalása.

XI. Jézus keresztrefeszítése

A tehetetlenség elfogadása. A fájdalmak elfogadása. A betegség elfogadása. Korlátaim vállalása. A gondviselő Atyába vetett bizalom.

XII. Jézus kereszthalála

Isten akaratának átölelése. Megbocsátás. Szomjúság. A magány elviselése. Maghalni-tudás szeretetből. Teljességre törekvés.

XIII. Jézus holtteste anyja ölében

Az elszakadás elfogadása. Gyászolni tudás. Túlélni akarás. A valóság magunkhoz ölelése. Bizalom Isten jóságában. A botránkozás elutasítása.

XIV. Jézus sírbatétele

Sötétben megőrzött remény. Bizalom Isten ígéreteiben.

XV. Jézus föltámadása

Hit a föltámadt Jézus köztünk és bennünk való jelenlétében.


dugo@szepi.hu