Szent-Gály Kata:

  Tudjátok jól, én nem sokat tanultam
  és néha félre is beszélek,
  - nem bírom el az Istent, nem bírom -,
  de mondom, ahogyan mondhatom,
  ahogyan nektek adhatom
  a kenyeret, az enyémet.
  Testvérek, én már elmegyek haza,
  valami fények jönnek itt belül, -
  vegyétek hát a kenyerem,
  hadd nyújtsam át az életem,
  ügyetlenül.

  Mint Jézus adta nékünk édesanyját,
  úgy bízom rátok minden kincsemet:
  Szegénység Úrnőt, őt, a Dajkát,
  ki felnevelte szívemet
  egészen nagyra, Istenének.

  Én rátok hagyom a szegénységet!

  Éljetek mindig végtelen vággyal,
  s a világ felé szent-igénytelen.
  Legyetek mindenben szegények,
  hiszen elég a Végtelen,
  az Isten,
  akiről beszélnek
  ezek a játszó, gyönyörű fények
  a szívemen.

  Legyetek szegények, újra mondom,
  különösen a szép szavakban.
  Hang nélkül jobban énekel
  a belső dallam.
  Higgyétek el: én tapasztaltam.

  Keveset szóljatok még az Úrról is:
  az Igét csendben mondja az Atya,
  csendes mindig a tükröződés,
  csendes a virág illata.

  Ti is tehát
  a Szót mondjátok szótlanul tovább:
  beszéljen maga az élet, -
  ahogyan bátyánk, a Nap,
  meg nénikénk, a Hold,
  hallgatva küldik a sugarakat.

  A szeretet maga
  legyen a tett, a hős,
  - mindenki tudja, hogy a Szél erős,
  hogy Víz húgunk, az átlátszószemű,
  mennyire szép és milyen egyszerű!

  És ugyanilyen egyszerű,
  szelíd, jó nénénk, a Halál is,
  aki most lassan megfogja kezem
  és átvezet valami Tengeren,
  az Ismeretlenen,
  sőt még tovább is.
  Nem alkot nála többet senki sem:
  ő legyőzi a múlandóságot!

  Mennyire áldott!

  Testvérek, engem Isten hazavár,
  tegyetek le a puszta földre.
  Megyek élni és megmaradni
  és befogadni Őt, örökre.
  Szeretnék úgy kiüresedni,
  amennyire csak még lehet - -

  Rátok hagyom a szegénységet,
  - - a szívemet - -


dugo@szepi.hu