Tima:

 1. Szent Patrik: Úti imádság
 2. Lukács evangéliuma: Ave Maria
 3. Reggelre
 4. Estére
 5. Csanád: Hálaima
 6. Assziszi Szent Ferenc: Békességért
 7. Kiszámolós
 8. Ágoston imája: Ó, örök szépség (Vallomások X.38,40.)
 9. II. János Pál : Újévi ima
 10. Farkas I.: Nagyböjtre
 11. Bonaventura: Ne hidd, hogy elegendő...
 12. Kis Szent Teréz: Önfelajánlás
 13. Kipling: Ha...
 14. Mélység
 15. Bőthy Ottó: Krisztus Teste
 16. Pinczési Judit: Profanatio
 17. Jörg Zink: A teremtéstörténet visszája
 18. II. János Pál pápa imádsága a békéért 1991. január 16-án:
 19. A Jézus bacilus
 20. Baranyi Ferenc: Porvers
 21. Dsida Jenő: A gyöngék imája
 22. Biblia: Egységért - olvasmány
 23. Bokor: Hiszekegy - bokros
 24. A mennyország köztünk van
 25. két kérdés
 26. Ökumenikus kánon
 27. Gyombolai Márton : A Szürkék üzenete
 28. Hegyi Béla: Hatéves voltam...
 29. Mise: Új Hiszekegy
 30. Egy kekeny út
 31. Kertész László: Nyitott száj némán is sikolt
 32. Lábnyomok
 33. A Sátán evangéliuma
 34. Angol imák
 35. Sík Sándor SP: Mi Éltetőnk
 36. T.: A sikeres élet titka
 37. Toldalagi Pál: Anya és gyermeke
 38. Levél egy farizeusnak
 39. Kempis - Krisztus követése: Uram, íme itt állok előtted...
 40. O Pater parvulorum
 41. Sík Sándor SP: Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez
 42. Simon Sándor SP: Himnusz a Kegyes Iskolák Királynéjához
 43. Dicta salutaria
 44. Szentmise előtt
 45. Sík Sándor: Verses imádság
 46. Magyarok Nagyasszonyához
 47. Newman: Ima
 48. Szent Ágoston: Isten szépségéről
 49. Szent Ágoston: Isten jóságáról
 50. Mise: Római kánon
 51. Pierre Imberdis, Xavier Perrin: Mi a te kérdésed?
 52. Jörg Zink: Hitvallás
 53. A szentatya imája Szűz Máriához
 54. Hogyan beszélhetsz garantáltan sikertelenül Jézus Krisztusról?
 55. Az értékesen töltött vasárnap tízparancsolata
 56. Helder Camara érsek: Ha próbára teszel
 57. A boldogságos Szűz tizenkétcsillagú koronája
 58. Corona Duodecim Stellarum Beatae Mariae Virginis
 59. Bodor Pál (Diurnus): A lezsidózott emberiség
 60. Dugonics András: Imádság magamért
 61. Szent Efrém diakónus beszédeiből
 62. Franz Edlinger: Szükségünk van-e a megtérésre?
 63. Doris Reinthaler: Felráztál
 64. Tudományos technikai forradalom
 65. Gyombolai Márton: Pusztaszeri új testamentum
 66. Hamvas Béla: A láthatatlan történet
 67. Hűségima
 68. Pilinszky János: A várakozás szentsége
 69. Advent
 70. Szent Ágoston: (A jászolban fekszik...)
 71. Király Ignác: Examen
 72. Az elmélkedésről
 73. Romano Guardini: Imádság nehéz órában
 74. Szabó Pál Tivadar: Magyar bűnbánat
 75. S. M.: Ima
 76. Szőlössy Tibor: Kárpátaljai Miatyánk
 77. ,,Teréz anya munkatársai nemzetközi társulatának'' szabályzatá-ból
 78. Szent-Gály Kata: Keresztúton
 79. Révbíró Tamás: Hét nap, amely megríkatta a világot
 80. A vetés a fontos...
 81. Fehér Klára: Komputer
 82. Sík Sándor: Jézus Krisztus
 83. John Pinedo: Televízió zsoltár
 84. A 23. zsoltár modern változata
 85. Emberi hiszekegy
 86. A horgászó macska
 87. A fiatal és az öreg sólyom
 88. A kereszt mint tükör
 89. Lajos bácsi: A legszebb könnycsepp
 90. A legyező és a forróvizes palack
 91. Példázat kakasfestőről
 92. Gyombolai Márton: Újra küldesz
 93. Gyombolai Márton: Az én hitem
 94. Szent-Gály Kata: Testamentum
 95. Ismeretlen költő: Mindig csak adni
 96. Bódás János: Ki van jelölve a helyed
 97. Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt
 98. Ismeretlen szerző: Karácsonyi ének
 99. Albert Károly: Híd vagyok!
 100. Newman bíboros: Erőssé vált bennem a hit
 101. Szabóné Mátrai Marianna: Nem helyzetekben élsz, hanem útközben
 102. A sport tízparancsolata
 103. Aradi vértanúk - 1999.
 104. Ne szakíts félbe, Uram, imádkozom!
 105. Zsoltár az egyházról
 106. Aquinói Szent Tamás: Imádság keresztény erényekért
 107. Mi Tőkénk...
 108. Hol kezdődik a Mennyország?
 109. Fabiny Tamás: Az elveszett juh
 110. Bálintné Kis Beáta: Kavicsok
 111. Pajor András: Sztrájkolhat-e a keresztény vasutas?
 112. Startpisztolytól célszalagig
 113. Imádság
 114. Szíriai Szent Efrém: A keleti egyház nagyböjti imádsága
 115. Kínai szállóige
 116. Farkas István SP: ,,Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek!''
 117. Pedro Casaldáliga: Jubileumi litániák
 118. Iskolai tízparancsolat
 119. Mobil himnusz
 120. Pintér Zoltán: Kérdések
 121. Dietrich Bonhoeffer: Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj?
 122. Acsán Zsolt: Tíz ötlet böjtölésre
 123. Mégis
 124. Nepáli szerencsehozó mantra
 125. Gergely G. András: Jézus monológja a keresztúton
 126. A bárány
 127. Imádság a hivatás felismeréséért
 128. Étkezési imák
 129. - bp -: Ébredés
 130. Ablonczy Margit: Tudod-e?
 131. Simon András: Mi Atyánk...
 132. Interjú Istennel...
 133. Egy amerikai gyülekezet körleveléből: Élő egyház - halott egyház
 134. Dr. Gyökössy Endre: A Boldogmondások margójára
 135. A hitoktatók nyolc boldogsága
 136. John Newton: Amazing Grace
 137. BÖJT - 2001.
 138. Wayne McCarty: Így hát Isten megalkotta a földművest...
 139. Szent Patrik kódexbeli áldás
 140. Jézus Szíve ígéretei
 141. Vörös Éva: A tékozló lány története
 142. Thomas Schwaiger: Martina
 143. Mária Szeretete
 144. Szeptember havának a nyolcadik napján
 145. Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat!
 146. Sion News / Jerusalem - 0032.11.09
 147. Lelkiismeretvizsgálat - a keresztúton
 148. Falu Tamás: Esti ima
 149. Szalézi Szent Ferenc: Ima
 150. Loyolai Szt. Ignác: Önfelajánlás
 151. Eszterházy Pál Nádor (1635-1713) könyörgése
 152. Kisgyerekek kérik szüleiktől...
 153. Az ablak
 154. II. János Pál pápa imája
 155. Milyen sokféle dolgot tanulhatunk egy kutyától?
 156. Király Ignácz: Halálbüntetést? - No nem!
 157. A szünidőben
 158. Nyaralók / Kirándulók / Nyári vakációzók Tízparancsolata
 159. Egy magzat imája - Így imádkozza a keresztutat egy abortuszra ítélt magzat
 160. 25 érv a házasság előtti tisztaság mellett
 161. Pio atya imája szentáldozás után
 162. Székely asztali-áldás
 163. Mese a jövőről
 164. Az időről...
 165. Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról
 166. Magyarország felajánlása
 167. Zsoltár
 168. Tudományos technikai forradalom
 169. Franklin az erényekről...
 170. Ima
 171. Ismeretlen indiai költő imája
 172. Gertrud von Le Fort: Vissza az Egyházba
 173. Kozma László: A Mikulás mosolya
 174. Zen történet: A pokol kapui
 175. Ismeretlen szerző: Adventi kérés
 176. Theodor: Agymosás
 177. Antoine de Saint-Exupery: Fohász
 178. Nikosz Kazantzakisz: Három lélek, három imádság
 179. Pilinszky János: Tökéletesség és alázat
 180. Ha nézed a világot
 181. Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd
 182. Friedrich Nietzsche gondolata
 183. Czakó Gábor: Fogadkozás
 184. Frank Tashlin: A Medve, aki nem volt az
 185. Ajándékok,
 186. A fogyasztói keresztény Miatyánkja
 187. Átváltozások
 188. Adj Uram...
 189. Flüe-i Szt. Miklós imája
 190. Gonoszság nyolc szelleme
 191. Recept az újesztendőre
 192. Farkas József: Emberi ,,többletünk''
 193. Solymár József: Tanmese az uralkodók természetéről
 194. Jótanácsok


dugo@szepi.hu