Szíriai Szent Efrém:

  Életem Ura és Uralkodója,
  ne engedd hozzám a jóra való restség,
  könnyelműség, pénzvágy
  és megszólás szellemét!

  Ajándékozd inkább szolgádnak
  a józanság, alázatosság,
  állhatatosság és szeretet lelkét!

  Igen, Uram és Királyom,
  add, hogy megismerjem bűneimet
  és meg ne ítéljem felebarátomat,
  mert Te áldott vagy mindörökké,

  Ámen.


dugo@szepi.hu