Szalézi Szent Ferenc:

  Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
  tanulmányozta volna,
  mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
  miféle szenvedés,
  kísértés vagy fájdalmas veszteség,
  nem találhattak volna
  hozzád illőbbet,
  mint azt, ami ért.
  Isten örök Gondviselése
  Kezdettől fogva kigondolta,
  hogy ezt a keresztet saját Szívéből
  értékes ajándékként neked adja.

  Mielőtt elküldötte volna,
  mindentudó szemével megszemlélte,
  isteni értelmével átgondolta,
  bölcs igazságosságosságával megvizsgálta,
  szerető irgalmával átmelegítette.

  Mind a két kezével megmérte,
  hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
  egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.

  Azután megáldotta szent nevével,
  fölkente kegyelmével,
  beléje lehelte vigaszát,
  és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.

  Így most egyenesen az égből jön feléd,
  mint Istennek hívása,
  s könyörülő szeretetének ajándéka,
  hogy egészen önmagaddá légy,
  és Istenben megtaláld beteljesülésedet.


dugo@szepi.hu